Hvad kan Sisse hjælpe med?

  • Individuel terapi med voksne, der ønsker at få et bedre liv med mere overblik, klarhed og retning.
  • Samtaler med børn og unge (selvværd, selvtillid, angst, mobning, skoleværing og andre trivselsproblematikker)
  • Rådgivning og samtaler til at styrke kompetencen som forælder: Hvordan er jeg den bedst mulige udgave af mig selv i samværet med mine børn? 
  • Skilsmisseproblematikker – samliv og konflikthåndtering :Hvad har mine børn brug for – og hvad har jeg brug for?
  • Senfølger efter mobning/ voksenmobning fx på arbejdspladsen (Hvorfor opstår mobning, og hvordan får jeg brudt en mønster som offer for mobning?)
  • Vejledning og supervision

HVAD ER EN PSYKOTERAPEUT MPF?

Psykoterapeut MPF er et kvalitetsstempel. Alle medlemmer i Dansk Psykoterapeutforening kan tilføje et MPF i deres titel, hvilket er en garanti for tilstrækkelig uddannelse og erfaring. Psykoterapeuter MPF er to-faglige, dvs. de har både en grunduddannelse på mindst bachelorniveau, sammen med en godkendt 4-6-årig psykoterapeutuddannelse. En psykoterapeut MPF har udover mange års uddannelse, også masser af praktisk erfaring.